Välkommen till förskolan Rymden

Förskolan Rymden bedriver en traditionell förskolepedagogik med pedagoger som inspireras av utomhus pedagogiken. Detta uppnår vi genom att kontinuerligt jobba med "Grön flagg", dvs lärande om hållbar utvecklig för barn och unga. Vi vill lära våra barn om hur de med vardagliga beslut kan bidra till en allt mer hållbar utvecklig. 


Förskolan Rymden är en förskolan som satsar allt på barnen för att de skall känna sig trygga och bekvämma när dem vistas hos oss. Det glädjer oss att se leenden från barnens ansikten när de trivs och har roligt på våran förskola. Vi tror starkt på att detta är en förutsättning för att de ska kunna erövra ny kunskap och utvecklas.

 
 

- Vi följer läroplanen för förskolan (Lpfö 18) samt Skolverkets riktlinjer.

 

- Förskolan är religiöst och politiskt obunden.

 

- Kommunal taxa gäller.